Global R-Keeper:

ស្វែងរកដំណោះស្រាយ

ដំណោះស្រាយ សំរាប់ភោជនីយដ្ឋាន ស្រាបៀរ​

ដំណោះស្រាយ សំរាប់ភោជនីយដ្ឋាន ស្រាបៀរ​

ពាណិជ្ជកម្មស្រាបៀរ ជាពាណិជ្ជកម្ម មួយប្រភេទ ក្នុងចំណោមពាណិជ្ជកម្ម ដែលនាំមក នូវប្រាក់ចំណេញខ្ពស់ ។ ចំនួនអតិថិជន និងចំនួនការទាក់ទងរាល់ថ្ងៃ គឺច្រើនណាស់ ។ ដើម្បី គ្រប់គ្រងនៅ ភោជនីយដ្ឋាន នៃពាណិជ្ជកម្ម មានប្រសិទ្ធភាព របៀបពាណិជ្ជកម្ម ស្រាបៀរគឺជាសំនួរមួយ ធំសំរាប់ម្ចាស់វិនិយោគ ។
ដំណោះស្រាយសំរាប់ Bowling, Karaoke, Billiard

ដំណោះស្រាយសំរាប់ Bowling, Karaoke, Billiard

ទំរង់ពាណិជ្ជកម្ម Karaoke និង Billiard ជាពាណិជ្ជកម្មគិត​ លុយតាមពេលវេលា។ សាខានីមួយៗ នៃពាណិជ្ជកម្ម នឹង មានលក្ខណៈ មួយដោយឡែក ដែលបានបង្កើតជាស្រេច ។​ ក្របខ័ណ្ឌ គិតលុយតាម បទបញ្ញត្តិ គឺគិតជាទឹកប្រាក់ ជាមួយនឹង Block ផ្សេងៗ ។
ដំណោះស្រាយសំរាប់ភោជនីយដ្ឋាន Fast Food

ដំណោះស្រាយសំរាប់ភោជនីយដ្ឋាន Fast Food

ក្នុងរយៈពេលខាងមុខនេះ បណ្តាមុខម្ហូបបានវៀតណាមកែច្នៃទៅតាមរសជាតិរបស់ខ្លួន ជនជាតិវៀតណាម មានកាន់តែច្រើននៅភោជនីយដ្ឋាន Fast Food ។ ពីមុន គ្មាននរណាម្នាក់លក់បាយនៅ Fast Food ប៉ុន្តែឥឡូវនេះ បាយក្លាយទៅជាមុខម្ហូបដែលមានភាគរយខ្ពស់បំផុត ក្នុងប្រាក់ចំណូលទាំងមូល Fast Food នៅវៀតណាម ។
ដំណោះស្រាយសំរាប់ភោជនីយដ្ឋាន Seafood

ដំណោះស្រាយសំរាប់ភោជនីយដ្ឋាន Seafood

ភោជនីយដ្ឋាន​​​ អាហារសមុទ្រ ធម្មតា ជាភោជនីយដ្ឋាន មានចំនួនអតិថិជនច្រើន ។ បណ្តា មុខម្ហូបស្រស់ បានលក់តាមទម្ងន់ និង តាមតម្លៃទីផ្សារ គឺ ជាលក្ខណៈពិសេស របស់ ភោជនីយដ្ឋាន ប្រភេទនេះ ។ ការគ្រប់គ្រង អាហារសមុទ្រ លក់តាមទម្ងន់ នងត្រួត ពិនិត្យតាមកូន នីមួយៗ ក៏ជាបញ្ហា មិនងាយស្រួល សំរាប់ ម្ចាស់វិនិយោគ។ ដូច្នេះ តើធ្វើដូចម្តេច ដើម្បីគ្រប់គ្រង អោយមានប្រសិទ្ធភាព នៅរូបភាពនៃ ពាណិជ្ជកម្មនេះ ...។
ដំណោះស្រាយសំរាប់ភោជនីយដ្ឋានអឺរ៉ុប

ដំណោះស្រាយសំរាប់ភោជនីយដ្ឋានអឺរ៉ុប

ដើម្បី​ បង្កើតប្រព័ន្ធ POS សំរាប់ បណ្តាភោជ្ជនីយដ្ឋាន តាមរបៀបតន្ត្រី ​ចិន អ្នកផ្គត់ផ្គង ត្រូវតែមាន ការយល់ដឹង អំពីវប្បធម៌ តន្ត្រី របៀបនេះ។ តន្ត្រីចិន តែងតែមាន ​មីនុយឈ្មោះ ជាច្រើន ហើយមុខម្ហូប ក៏ត្រូវបាន ចែកជាក្រុម ទៅតាមទំហំ និងចំអិន ទៅតាម​តំរូវការ របស់ភ្ញៀវផងដែរ។ ប្រព័ន្ធ POS ត្រូវតែ មានលទ្ធភាព បន្ថែម នូវមុខម្ហូបថ្មី (ម្ហូបបើក) យ៉ាងលឿន ឬ បង្កីតម្ហូប ថ្មីដោយការ ជ្រើសរើស Ingredient នៅលើ មា់ស៊ីន POS តែម្តង។
ដំណោះស្រាយសំរាប់ភោជនីយដ្ឋាន

ដំណោះស្រាយសំរាប់ភោជនីយដ្ឋាន

ដើម្បីបបំបែក ចេញប្រព័ន្ធ POS អោយបណ្តាភោជនីយដ្ឋាន មានលក្ខណៈ ពិសេសនៃសិល្បៈ ធ្វើម្ហូបចិន អ្នកផ្គត់ផ្គង់ ត្រូវតែស្វែងយល់ ច្បាស់លាស់ អំពីវប្បធ៌ម សិល្បៈធ្វើម្ហូប នាំយក នៅលក្ខណៈ ពិសេសនេះ ។ សិល្បៈធ្វើម្ហូប តាមរសជាតិរបស់ អតិថិជន ជាធម្មតា មានម៉ានុយ មធ្យម យ៉ាងវាងវៃ បណ្តា មុខម្ហូប បានបែងចែកជា ទំហំនីមួយៗ និងការផ្លាស់ប្តូរ រសជាតិ តាមចិត្តអតិថិជន ។ ប្រព័ន្ធ POS ត្រូវតែ ជំនួញលទ្ធភាព គឺ បន្ថែមមុខ ម្ហូបថ្មី ។
ដំណោះស្រាយសំរាប់ខ្សែភោជនីយដ្ឋាន

ដំណោះស្រាយសំរាប់ខ្សែភោជនីយដ្ឋាន

បណ្តា ខ្សែភោជនីយដ្ឋាន និងក្រុមហ៊ុន ពាណិជ្ជកម្ មក្នុងវិស័យ F & B កំពុង តែមានការរីកចំរើន យ៉ាងឆាប់រហ័ស ក្នុងបណ្តាឆ្នាំខាងមុខនេះ អំពីចំនួន និង គុណភាព ។ ទីផ្សារ ភោជ្ជនីយដ្ឋាន សណ្ឋាគាររបស់ វៀតណាម គឺជាកន្លែង មួយដែលកំពុង ជក់ចិត្តអ្នកវិនិយោគ ក្នុង និង ក្រៅប្រទេស ។ តាមមតិរបស់អ្នកវិនិយោគ ទំរង់ ខ្សែពាណិជ្ជកម្ម ពិតប្រាកដ នាំមុកប្រាក់ ចំណូល និង ភាពនឹងនរ នៅលើទីផ្សារ ។
ដំណោះស្រាយសំរាប់ហាង Bar

ដំណោះស្រាយសំរាប់ហាង Bar

Bar អាចជា មួយចំណែក ក្នុងភោជនីយដ្ឋាន ឬ កន្លែង កំសាន្តចំរុះ ឬ ក៏អាចជា សាខា ពាណិជ្ជកម្ម មួយដោយឡែក ។ ក្នុងករណី ដំបូង Bar គ្រាន់តែ លក់ប្រដាប់ផឹក និង អាហារស្រាលៗ ដូចជា Snack ។ ក្នុងករណីទីពីរ Bar អាចរួមមាន ផ្ទះបាយ ដើម្បី បំរើ នូវមុខម្ហូបស្រាស (ក្តៅ និង ត្រជាក់) ។ ក្នុងកន្លែង ធ្វើការរបស់ Bar ធម្មតាជា Bartender បំរើអតិថិជន នៅកន្លែង នេះម្តង ។ Bartender ទទួលយក បញ្ជាទិញ របស់អតិថិជន និង កែច្នៃផ្ទាល់ខ្លួន បន្ទាប់មក គិតលុយ អោយអិតថិជន ។
ដំណោះស្រាយសំរាប់ហាងកាហ្វេ តាមលក្ខណៈពិសេសបែបលោកខាងលិច

ដំណោះស្រាយសំរាប់ហាងកាហ្វេ តាមលក្ខណៈពិសេសបែបលោកខាងលិច

មួយក្នុងចំណោមរូបរាងហាងការហ្វេ ដែលពេញនិយមនៅតាមទីក្រុងធំៗនោះគឺជាការតុប តែងហាងការហ្វេតាមរបៀបលោកខាងលិច។ រូបរាងពាណិជ្ជកម្មនេះ មិនមែនត្រឹមតែសំ រាប់លក់ការហ្វេអោយទៅអតិថជនប៉ុណ្ណោះទេ គឺថែមទាំងបានបង្ហាញនូវភាពទាន់សម័យ ទៅដល់យុវវ័យទៀតផង។ ទិសដៅនេះបានបញ្ជាក់នូវភាពពិសេសនៅក្នុងទំរង់ ច្នៃប្រឌិត និងទាន់សម័យ ហើយក្នុងមីនុយរូមមានប្រភេទកាហ្វេ ដែលលាយដោយម៉ាស៊ីនជាច្រើន និងភេសជ្ជៈដ៏ទៀតផងដែរ។
ដំណោះស្រាយសំរាប់ភោជនីយដ្ឋានកាហ្វេសួនច្បារ

ដំណោះស្រាយសំរាប់ភោជនីយដ្ឋានកាហ្វេសួនច្បារ

ហាងកាហ្វេតាមលក្ខណៈពិសេសបែបទ្វីបខាងលិច មួយថ្ងៃៗកាន់តែពង្រីកប្រព័ន្ធហាងកាហេ្វសួនច្បារ នៅតែមានទីតាំង មិនតូចក្នុងការជ្រើសរើស របស់អតិថិជន គ្រប់លំដាប់ជាន់ថ្នាក់ សិស្សានុសិស្ស និសិ្សត ពលករវិទ្យាល័យ អ្នកធ្វើករ ... ជាមួយការបង្កើតអវការលើផ្ទៃរាបធំទូលាយ ស្រឡះ មានភាពស្និតស្នាលនឹងធម្មជាតិ ធ្វើអោយអ្នកដែលមកទីនេះ មានអារម្មណ៍ធូរស្រាល មានសុខភាពល្អ ក្រោយពេលធ្វើការដ៏តឹងតែង ។

ទីតាំងរបស់យើង